บริษัท 2013 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 2013 จำกัด"

บริษัท 2013 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 2013 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 2013 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตบล็อค อิฐคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 2013 จำกัด


69 หมู่ที่ 7 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 2013 จำกัด ตั้งอยู่ที่

69 หมู่ที่ 7 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท 2013 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 2013 จำกัด

ได้แก่ 0105558037813
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 2013 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 2013 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*