บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 45,900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด


782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

782/1 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558044844
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*