บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัด"

บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดสัมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลทั่วไป ทุกอาชีพ ทุกวัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัด


37/23 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/23 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558053169
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พินสไปเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*