บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดหา รับซื้อ รวมถึงการรับซ่อมแซม เพื่อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัด


2250/114 ซอยเจริญกรุง76/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2250/114 ซอยเจริญกรุง76/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559000034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอทูพาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*