บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด"

บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด


188 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

188 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด

ได้แก่ 0105559000107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*