บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด"

บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายและรับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด


78/9 หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/9 หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0105559000298
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มดับบลิว มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*