บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด"

บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 16,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อ จัดหา ให้เช่า ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาและจัดการแก่อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด


87/168 ออลซีซั่นส์ แมนชั่น คอนโดมิเนียม ชั้น9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

87/168 ออลซีซั่นส์ แมนชั่น คอนโดมิเนียม ชั้น9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559000344
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัพนี ดูนิยา ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*