บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัด"

บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ผลิต และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัด


559/42 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

559/42 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัด

ได้แก่ 0105559000433
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดว่า ดีว่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*