บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด


122/10 ซอยลาดพร้าว 37 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

122/10 ซอยลาดพร้าว 37 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559000484
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ.เอส. อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*