บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา วางแผน จัดทำ ซื้อ ขาย งานสื่อโฆษณาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด


98/81 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/81 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559000727
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*