บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับซื้อ แลกเปลี่ยน บริการขนส่ง เคลื่อนย้าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด


25/44 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/44 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105559000735
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรสมบัติ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*