บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัด"

บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบเครื่องจักรและจัดทำประกอบเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัด


518/1 ซอยพหลโยธิน58 แยก14 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

518/1 ซอยพหลโยธิน58 แยก14 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559001138
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเค ออโตโมชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*