บริษัท ควิกมันนี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ควิกมันนี่ จำกัด"

บริษัท ควิกมันนี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ควิกมันนี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ควิกมันนี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ รับไถ่ถอนรถทุกชนิด ทุกประเภท รับจำนำเล่มทะเบียนรถทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ควิกมันนี่ จำกัด


53/18-19 ถนนมาเจริญ ม.หรรษามาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ควิกมันนี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

53/18-19 ถนนมาเจริญ ม.หรรษามาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ควิกมันนี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ควิกมันนี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559001456
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ควิกมันนี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ควิกมันนี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*