บริษัท สเปซี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเปซี่ จำกัด"

บริษัท สเปซี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเปซี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเปซี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเปซี่ จำกัด


10 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเปซี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท สเปซี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเปซี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559001481
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเปซี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเปซี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*