บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัด


300/24 โครงการพรีเมี่ยม เพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

300/24 โครงการพรีเมี่ยม เพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559001502
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซอร์วิส มายด์ 88 (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*