บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์การเรียน เครื่องมือสื่อสารคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


71/56 ตรอกบ้านพานถม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/56 ตรอกบ้านพานถม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559001588
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตรี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*