บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างทุกชนิดรวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


74 ซอยประชานุกูล 3 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

74 ซอยประชานุกูล 3 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559002011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*