บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัด"

บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย โดยติดตั้งซ่อมแซม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัด


590/59 หมู่บ้านอารียา เมทโทร-เกษตรนวมินทร์ ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

590/59 หมู่บ้านอารียา เมทโทร-เกษตรนวมินทร์ ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัด

ได้แก่ 0105559002061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอมพ์ พรูฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*