บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัด"

บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง เพชร พลอยและอัญมณีต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัด


1249/215 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น36 ห้อง ดี ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1249/215 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น36 ห้อง ดี ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัด

ได้แก่ 0105559002231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สปาร์ค ไดมอนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*