บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านผลิตเสื้อผ้า จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัด


104/103 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

104/103 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559002274
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิยะดา เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*