บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย ถ่านกะลามะพร้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด


6/144 ซอยคู้บอน 27 แยก 56 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/144 ซอยคู้บอน 27 แยก 56 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559002550
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเคเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*