บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด"

บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่ายรังนกนางแอ่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด


88/232 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/232 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ได้แก่ 0105559002665
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยลีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*