บริษัท เลอโรส สปา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลอโรส สปา จำกัด"

บริษัท เลอโรส สปา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลอโรส สปา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลอโรส สปา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลอโรส สปา จำกัด


99/53 ซอยสุขุมวิท 43(แสงมุกดา) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลอโรส สปา จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/53 ซอยสุขุมวิท 43(แสงมุกดา) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เลอโรส สปา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลอโรส สปา จำกัด

ได้แก่ 0105559002703
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลอโรส สปา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลอโรส สปา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*