บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัด"

บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์ สถานพยาบาล ทางด้านกายภาพบำบัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัด


563/2 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัด ตั้งอยู่ที่

563/2 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัด

ได้แก่ 0105559002878
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บาลานซ์กายภาพบำบัด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*