บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด"

บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายผักผลไม้แช่เยือกแข็ง ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ขนมขบเคี้ยว อาหารสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด


1/78 อาคารสยามพาวล์ ชั้น 5 ซอยบรมราชชนนี 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/78 อาคารสยามพาวล์ ชั้น 5 ซอยบรมราชชนนี 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559002959
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*