บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


42/704 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 8/1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

42/704 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 8/1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105559002967
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*