บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสอนภาษา ต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


22/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105559003246
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บั๊คกิ้งแฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*