บริษัท ชยิสรา 168 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชยิสรา 168 จำกัด"

บริษัท ชยิสรา 168 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชยิสรา 168 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชยิสรา 168 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการผลิตปุ๋ยเคมี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชยิสรา 168 จำกัด


70 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชยิสรา 168 จำกัด ตั้งอยู่ที่

70 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ชยิสรา 168 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชยิสรา 168 จำกัด

ได้แก่ 0105559003289
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชยิสรา 168 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชยิสรา 168 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*