บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัด"

บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกสินค้าไทยผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัด


343/329 ชั้นที่ 2 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

343/329 ชั้นที่ 2 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559003319
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอยรา ลาเท็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*