บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่มและการบริการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัด


616/294 อาคารลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า อาคาร A ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

616/294 อาคารลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า อาคาร A ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559003343
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสทีเค ทีเฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*