บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด"

บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย เครื่องให้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด


139 อาคารดิ โอภัส ชั้น 7 ซอยสุขุมวิท 63 (ทองหล่อ 10) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

139 อาคารดิ โอภัส ชั้น 7 ซอยสุขุมวิท 63 (ทองหล่อ 10) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด

ได้แก่ 0105559003599
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*