บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่งมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด


608/110 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

608/110 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559003904
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ริญญาภัทร์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*