บริษัท นานาคิทเช่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นานาคิทเช่น จำกัด"

บริษัท นานาคิทเช่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นานาคิทเช่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นานาคิทเช่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นานาคิทเช่น จำกัด


10/16 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นานาคิทเช่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/16 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท นานาคิทเช่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นานาคิทเช่น จำกัด

ได้แก่ 0105559003980
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นานาคิทเช่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นานาคิทเช่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*