บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด"

บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากยางพารา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด


4/597 อาคารลุมพินี ห้องเลขที่3604 ชั้นที่ 36 ซอยพระราม3 ซอย 28/1 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/597 อาคารลุมพินี ห้องเลขที่3604 ชั้นที่ 36 ซอยพระราม3 ซอย 28/1 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ได้แก่ 0105559004064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอนตาร์กติก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*