บริษัท สำนึก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สำนึก จำกัด"

บริษัท สำนึก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สำนึก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สำนึก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรบ้านและที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สำนึก จำกัด


313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สำนึก จำกัด ตั้งอยู่ที่

313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท สำนึก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สำนึก จำกัด

ได้แก่ 0105559004650
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สำนึก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สำนึก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*