บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัด"

บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นต์ ห้องเช่า หอพัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัด


77/5 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/5 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัด

ได้แก่ 0105559005265
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี ทริปเปิ้ล ที จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*