บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเครือข่ายวิจัยเทคโนโลยี การพัฒนาซอฟแวร์ บริการทางเทคนิค การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัด


79/185 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/185 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0105559005354
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮนลี่ ที. เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*