บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัด"

บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัด


106 ซอยจันทน์59 แยก3-1 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

106 ซอยจันทน์59 แยก3-1 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัด

ได้แก่ 0105559005371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอห์ม ควิซีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*