บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิต เครื่องออกกำลังกายทุกชนิด ฟิตเนสทั้งกลางแจ้งและในร่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด


2083 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2083 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559005435
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*