บริษัท บาลานซ์วิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บาลานซ์วิน จำกัด"

บริษัท บาลานซ์วิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บาลานซ์วิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บาลานซ์วิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เครื่องกล ระบบท่อภายในอาคาร โรงงานทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บาลานซ์วิน จำกัด


126/15 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บาลานซ์วิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

126/15 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท บาลานซ์วิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บาลานซ์วิน จำกัด

ได้แก่ 0105559005729
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บาลานซ์วิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บาลานซ์วิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*