บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัด"

บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัด


37/2 ซอยลาดพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/2 ซอยลาดพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัด

ได้แก่ 0105559006059
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพซซีฟ แมซซีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*