บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัด"

บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัด


310/46 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

310/46 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559006181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิล เอส นูทริชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*