บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัด"

บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการทำบัญชี และที่ปรึกษาด้านบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัด


508/49 หมู่บ้านคาซ่าซิต้า สุคนธสวัสดิ์ 1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

508/49 หมู่บ้านคาซ่าซิต้า สุคนธสวัสดิ์ 1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559006245
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ไนน์ แอคเค้าท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*