บริษัท ชวันภัสร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชวันภัสร์ จำกัด"

บริษัท ชวันภัสร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชวันภัสร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชวันภัสร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชวันภัสร์ จำกัด


4 ซอยท่าข้าม 30 แยก 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชวันภัสร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

4 ซอยท่าข้าม 30 แยก 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ชวันภัสร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชวันภัสร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559006334
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชวันภัสร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชวันภัสร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*