บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัด"

บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสื่อออนไลน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัด


222/144 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร อาคารดี ชั้นที่ 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/144 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร อาคารดี ชั้นที่ 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559006351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฟร์ไนน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*