บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัด"

บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัด


16 ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

16 ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัด

ได้แก่ 0105559006482
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีวัน โกลเบิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*