บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัด"

บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายผ้า ใยสังเคราะห์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัด


2466 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

2466 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัด

ได้แก่ 0105559006571
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจวาย อินดัสเทรียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*