บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัด"

บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับและส่งเอกสารและพัสดุต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัด


145,147 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

145,147 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559006679
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซอร์วิส เมสเซนเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*