บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายไม้อัดและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัด


189/61 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/61 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105559007055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กราฟดี อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*