บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัด"

บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาออกแบบ ตกแต่ง และก่อสร้าง ทั้งงานราชการและเอกชนทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัด


404 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

404 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัด

ได้แก่ 0105559007110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ใบเมี่ยง อาร์ติสัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*